..... پـا تــــــــکــــــــــــــــ

... ما با انقلاب اسلامی خود، به آنها پاتکی سخت زدیم...

..... پـا تــــــــکــــــــــــــــ

... ما با انقلاب اسلامی خود، به آنها پاتکی سخت زدیم...


نمای جوان برای کشور یک مسئله ی اساسی، مهم و تعیین کننده است و کشورهایی که در دنیا دچار پیری جمعیت شده اند به دشواری راه علاجی برای مشکلات ناشی از آن یافته اند؛ که لازم است برای حل این مشکل در کشور کار علمی، عمیق و اساسی صورت پذیرد.

قال القبرستان . . .

قبرستان میگوید . . . .






بـــلایـــی دیــــگر در راهــســـتــــــ . . .

کودک بودم ، همان موقع هایی که شلوار لی زده بود تو پوز شلوارای گشاد پارچه ای...