..... پـا تــــــــکــــــــــــــــ

... ما با انقلاب اسلامی خود، به آنها پاتکی سخت زدیم...

..... پـا تــــــــکــــــــــــــــ

... ما با انقلاب اسلامی خود، به آنها پاتکی سخت زدیم...

۴ مطلب با موضوع «هشدار مفید» ثبت شده است
قال القبرستان . . .

قبرستان میگوید . . . .


بـــلایـــی دیــــگر در راهــســـتــــــ . . .

کودک بودم ، همان موقع هایی که شلوار لی زده بود تو پوز شلوارای گشاد پارچه ای...